REGULAMIN SKLEPU

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy La Lune art&design prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę www.lalune.com.pl  kontakt@lalune.com.pl

1.2. Właścicielem sklepu internetowego La Lune art&design jest Firma: Joanna Wykrytowicz, NIP: 7162618946  z siedzibą w 02-691 Warszawa ul. Obrzeżna 1B/92.

2. Składanie zamówień

2.1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej sklepu 7 dni w tygodniu, 24h na dobę.

2.2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia dostępnego podczas procedury zakupu towarów.

2.3. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia  oraz udziału w aktualnych programach rabatowych i lojalnościowych.

2.4. Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem.

2.5. Akceptujemy następujące formy płatności: przedpłata na konto, pay pal lub płatność kartą płatniczą. Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu płatności i sposobu dostawy.

2.6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest pay pal oraz braintree (podmiot powiązany pay pal).

2.7. Dostępne formy płatności online:      

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

2.8. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

2.9. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep.

3. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

3.1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail podany przez Zamawiającego w formularzu. W wysyłanej wiadomości podany jest numer konta, na które należy dokonać przelewu należności za zakupy (w przypadku wyboru tej formy płatności).

3.2. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie podczas składania zamówienia poprawnych danych kontaktowych (e-mail, nr telefonu) i adresowych do wysyłki.

     4. Realizacja zamówienia

4.1. Po rozpoczęciu realizacji zamówienia Klient nie ma możliwości dokonywania w nim jakichkolwiek zmian. W razie chęci anulowania zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

4.2. Realizacja zamówienia - w przypadku zamówienia płatnego przelewem - rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku wpłaty. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni roboczych.

4.3. Realizacja zamówienia - w przypadku zamówienia płatnego kartą rozpoczyna się po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji.

4.3. Realizacja zamówienia za pobraniem nie jest możliwa.

4.4. Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu płatności i formy dostawy.

4.5. Dane do przelewu (przedpłaty na konto): Bank Millenium  .64 1160 2202 0000 0004 8731 3102

W tytule przelewu prosimy wpisać: nr zamówienia oraz imię i nazwisko zamawiającego

4.6. Na czas realizacji zamówienia składają się czas przygotowania paczki + czas dostawy.

5. Sposób i termin dostawy

5.1. Wszystkie zamówienia są wysyłane maksymalnie w ciągu 4 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty w przypadku płatności przelewem na konto lub od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji w przypadku płatności online (kartą).

5.2. Towary zamówione w sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym

5.3. Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone. Przesyłkę należy dokładnie obejrzeć i otworzyć w obecności kuriera. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń na zewnątrz lub wewnątrz przesyłki, kurier ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody. Ważne jest, aby protokół zawierał informacje zgodne ze stanem faktycznym. 

6. Zwroty, reklamacje

6.1. Produkty zamówione w sklepie internetowym mogą zostać zwrócone przez konsumentów bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zakupu. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy kupujący jest konsumentem. Artykuły odesłane w terminie późniejszym nie będą przyjmowane.

6.2. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania a jego wygląd i stan powinien pozostać nienaruszony. Towar powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu. 

6.3. W przypadku chęci zwrotu towaru przez osoby fizyczne należy skontaktować się mailowo z obsługą sklepu pod adresem: kontak@lalune.com.pl

6.4. Koszt opakowania, zabezpieczenia przesyłki i odesłania Towaru ponosi Kupujący.

6.5. Przesyłki za pobraniem nie są odbierane.

6.6. Do przesyłki Kupujący zobowiązuje się dołączyć wystawiony dokument sprzedaży dołączony do zakupionego towaru oraz formularz zwrotu towaru dostępny TUTAJ.

6.7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu towaru, Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych po otrzymaniu przesyłki, o której mowa powyżej, zwróci stosowną kwotę Kupującemu obejmującą cenę towaru oraz koszty dostarczenia do Klienta Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę)

6.8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy wskazany w formularzu zwrotu.

6.9. Zwrotowi nie podlegają plakaty personalizowane oraz takie, które zostały w jakikolwiek sposób zmienione na życzenie klienta.

6.10. Reklamacji podlegają wady techniczne/fizyczne (wady fabryczne) lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy. Klient powinien odesłać wadliwy towar na adres: Joanna Wykrytowicz La Lune art&design ul. Wczasowa 40i/4 05-520 Konstancin-Jeziorna

6.11. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem kontakt@lalune.com.pl lub w formie pisemnej na wyżej wskazany adres. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

• imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

• datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

• przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

• wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

7. Ochrona danych osobowych

7.1. Składając zamówienie, klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w celu realizacji zamówienia tj. wysyłki towaru, wystawienia faktury oraz prowadzenia bieżącej korespondencji.

7.2. Jeśli klient zgodzi się na otrzymywanie newslettera, jego dane będą wykorzystywane również w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

7.3. Administratorem danych osobowych Klienta, podanych zgodnie z niniejszym regulaminem jest Właściciel Sklepu – którego szczegółowe dane podano w punkcie 1. Właściciel sklepu przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7.4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych.

7.5.  W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, w tym zwłaszcza w jej art. 24 oraz art. 32-35 uodo, Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

7.6. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy celem wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.

7.7. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z przepisu prawa.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Adres korespondencyjny: Joanna Wykrytowicz La Lune art&design ul. Wczasowa 40i/4 05-520 Konstancin-Jeziorna lub mail: kontakt@lalune.com.pl

8.2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.

8.3. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej .

8.4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.

Polityka Prywatności

Przekazanie danych osobowych za pośrednictwem strony jest równoznaczne z akceptacją na ich zbieranie i przetwarzanie zgodnie z naszą polityką prywatności. Nie udostępniamy i nie sprzedajemy danych osobom trzecim. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Każdorazowe uaktualnienie znajdzie się na stronie. Użytkownicy korzystający ze strony www.lalune.com.pl pozostają anonimowi, tak długo dopóki nie zaistnieje konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych.

Jakie informacje zbieramy?

- Dane jakie zbierane są podczas dokonywania transakcji zakupu to imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail oraz dane dotyczące formy płatności np. typ karty kredytowej.

- Niektóre dane zbierane są automatycznie podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Są to dane dotyczące wizyty użytkownika, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.  

Jak wykorzystujemy informacje które nam przekazałeś?

- Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystywane w celu realizacji transakcji. Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługujące transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeśli chcesz dokonać zakupu.

- Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie Newslettera, dane nam przekazane wykorzystamy w celu jego wysłania. 

- Dane które zbierane są automatycznie mogą zostać użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te zbierane są o każdym użytkowniku automatycznie.

- Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na pytanie.

- Dane mogą zostać udostępnione w przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych lub organom wymiaru sprawiedliwości w przypadku naruszenia regulaminu serwisu lub  prawa.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli dokonałeś zakupów w naszym sklepie otrzymasz e-maile dotyczące prowadzonej transakcji, w przypadku ważnych informacji dotyczących zamówienia możemy skontaktować się z Tobą telefonicznie.

W jaki sposób możesz poinformować o zmianie danych osobowych? 

Każdy użytkownik serwisu www.lalune.com.pl  ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich zmiany lub  usuwania. Zmian można dokonać droga elektroniczną wysyłając mail na adres: kontakt@lalune.com.pl

W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe?

Dane dotyczące użytkowników strony jak i klientów sklepu internetowego są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, komunikacja pomiędzy komputerem użytkownika a naszym serwerem jest zaszyfrowana. 

Regulamin konkursu na Dzień Dziecka 2020r. (opublikowany 31.05.2020r.)

1. Konkurs obowiązuje do 1.06.2020r. do 13.06.2020r.  W tym terminie czekamy na zgłoszenia Klientów.

2. Poprawne zgłoszenie wzięcia udziału w konkursie powinno zawierać:

- Polubienie strony La Lune art&design na facebooku.

- Oznaczenie w komentarzu pod postem dot. konkursu na Dzień Dziecka osoby, która może być zainteresowana konkursem.

- Napisanie w tym samym komentarzu za co lubisz markę La Lune art&design.

3. Nagrody trafią do autorów najciekawszych wpisów. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 15.06.2020r. w formie publikacji posta na facebooku na stronie La Lune art&design.

5. Do wygrania w konkursie jest 10 plakatów w formacie A4.

6. Jeden uczestnik konkursu może wygrać jedną nagrodę.

7. Wygrane osoby mogą wybrać rodzaj plakatu, który chcą otrzymać. 

8. Wysyłka nagród odbywa się na koszt Sklepu.